Produktion

Fra montage til full service

Danotek producerer elektronik på aftalt niveau. Fra SMD montage for virksomheder med egen HMT produktion til “full service”, hvor Danotek står for alle aspekter vedr. indkøb, logistik, produktion, forsendelse og “after sales service”.

Et særligt forretningsområde er vores Prototype service. Danotek er specialister i montering af prototyper, hvor der er særlig fokus på en tæt dialog inden, under og efter produktion for at sikre en hel løsning for kunden. Vores medarbejdere i produktion og PTA står klar, når virksomheder kontakter os.

 

Produktionsteknisk Afdeling

PTA – Produktionsteksnisk Afdeling – er bindeleddet mellem kunden og produktionen.

Hvor kunder kommer med færdig udviklede produkter, og Danotek skal stå for produktionen, starter det altid med et NPI møde. Her mødes kunden og PTA, hvor man sammen gennemgår produktionsgrundlag og afstemmer forventninger.
PTA vil ofte kunne komme med forslag til valg af komponenter eller layout, der vil give det bedste produktionsforløb og dermed laveste pris – ikke bare for prototypen men også evt. fremtidig serie-produktion.

Kontakt produktionen

Niels-Ole Jacobsen
Sales Manager
noj@danotek.dk

Full service produktion

Danotek kan tilbyde hele paletten inden for produktion; SMD, HMT, Test, Box Build, Pakning og Forsendelse. Danotek har et moderne produktionsapparat bestående af 2 SMD produktionslinier og 1 prototype linie. SMD linierne er opbygget til at håndtere alt lige fra små serier på få print til store serier.

Efter endt SMD produktion kan vi bl.a. tilbyde Automatisk Optisk Inspektion (AOI) af printene inden de bringes ind på produktionslinien i HMT afdelingen, hvor montage, lodning, boxbuild og test udføres inden pakning efter kundens preferencer.

For at tilbyde Full service produktion har Danotek etableret et bredt samarbejde med leverandører af bl.a. mekaniske løsninger, så vi kan tilfredsstille netop dit behov for en Full service produktion.

Funktionstest

Danotek tilbyder flere former for funktionstest. Det kan bl.a. være en simpel funktionstest af det enkelte print, en detaljeret test vha. test sequencer hvor bl.a. strømme og funktioner kan måles, eller en test af det samlede system bestående af flere print monteret op i et mekanisk system.

Vi har specialiserede medarbejdere klar til at afklare hvilken løsning der er den rigtige for det enkelte produkt for at garantere den aftale kvalitet.